Podporované školy,
se kterými spolupracujeme.

V rámci partnerských škol se podílíme na financování a organizaci odborných kurzů na téma první pomoci, prevence proti šikaně a obraně proti obtěžování. Kurzy prošlo již přes 4 000 žáků, což v praxi může znamenat až několik desítek zabráněných případů obtěžování a znásilnění. Kurzy jsou také věnovány budování správných vzorců chování a směrování energie žáků zodpovědným směrem. Školení byla pořádána již na více jak 20 školách a díky nadšeným ohlasům jak ze strany škol, tak ze strany žáků bychom v této praxi rádi pokračovali i nadále.