Podporujeme.

„Věříme, že pokud dostáváme, měli bychom také vracet.“

Z toho důvodu jsme založili na přelomu let 2021-2022 vlastní dobročinnou iniciativu formou nadace, v rámci které se chceme soustředit na podporu dětí, jejichž majetková situace nedovoluje např. správnou léčbu, podporu zdravotnických, pečovatelských a dobrovolnických institucí a v neposlední řadě spolupráci se školními a sociálními organizacemi.

Nadace dětem

Podpora nemocným dětem a rodinám, jejichž finanční situace nedovoluje adekvátní péči.

Příběhy podporovaných rodin

Nadace pro zdraví

Podpora nemocničním a sociálním zařízením za účelem modernizace, výzkumu či zkvalitnění péče o pacienty.

Nadace pro školství

Podpora školním zařízením za účelem organizace edukativních akcí, kurzů a rozvoje talentových aktivit.

Partneři, které podporujeme

Tým

Správní rada

Petr Beran

Denis Nový

Šárka Černá

Dozorčí rada

MUDr. Jitka Beranová

Ing. Dušan Nový

Bc. Vladislava Hnízdilová